ขอขมาวัดสุทัศน์ หลวงพ่อกล้าฝิ่น แก้กรรม ติดชีวิต ถอนคำสาบาน

หากใครรู้สึกชีวิตที่ติดอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงิน การงาน ความรัก อยากตัดกรรม ตัดกรรม ขอการให้อภัย ถอนคำสัญญา ถอนคำสาบาน ทั้งในอดีตและปัจจุบันด้วยการกระทำมากมายไม่ว่าจะเป็นกายกรรม วาจา การกระทำทางจิตที่ทำกับใครก็ตาม ทั้งของที่ระลึก และจำไม่ได้ มาลองกัน.สวดมนต์ภาวนา หลวงพ่อลูกฝิ่น วันสุทัศน์ เทพวราราม โดยมีความเชื่อว่าหากมีโอกาสมาสักการะที่นี่จะช่วยปลดล็อกสิ่งเหล่านี้ได้

ชีวประวัติหลวงพ่อคล้ายฝิ่น วัดสุทัศน์

หลวงพ่อคลุกฝิ่น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนางเกล้า รัชกาลที่ เมื่อ พ.ศ. โดยใช้กล่องฝิ่นที่ยึดมาจากการปราบปรามฝิ่นเป็นวัสดุหลักในการหล่อพระพุทธรูป จึงได้ชื่อว่า “หลวงพ่อคลุกฝิ่น” แต่ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ได้พระราชทานนามว่า “พระพุทธเจ้าเศรษฐมุนี” แปลว่า “ผู้ประเสริฐที่สุด”

หลวงพ่อคลุกฝิ่นประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดสุทัศน์เทพวราราม เป็นที่สักการะของประชาชนทั่วไป เชื่อว่าหากใครสักการะหลวงพ่อกลอกฝิ่นจะได้รับการปกป้องจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงผู้ที่ทำผิดหรือทำผิดพลาด นอกจากนี้ หลวงพ่อกลอกฝิ่นยังเป็นที่รู้จักกันในนามพระพุทธรูปที่ช่วยให้ผู้ติดยาเป็นคนดี เช่นกัน.

ปัจจุบันหลวงพ่อกลอกฝิ่นถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่สุดองค์หนึ่งของประเทศไทย เป็นความศรัทธาของหลายๆคน

วิธีขอขมา หลวงพ่อกลอกฝิ่น วัดสุทัศน์
ถวายขอขมาหลวงพ่อคลุกฝิ่น

สำหรับการถวายคุณสามารถจัดเตรียมเองได้ หรือมาซื้อที่วัดก็ได้เช่นกัน โดยมีของบูชาดังนี้

  • ดอกบัว ดอก
  • ธูป ดอก
  • เทียนสีขาว เล่ม
  • เงินในถาด บาท

หากซื้อที่วัดให้เตรียมใส่ตู้ไว้ บาท ใส่ถาด 0 บาท และใส่ถาด บาท

วิธีการขอขมา หลวงพ่อกลอกฝิ่น วัดสุทัศน์

  • เมื่อเครื่องบูชาพร้อมแล้วให้จุดธูปและเทียนแล้ววางไว้ ณ จุดที่ทางวัดเตรียมไว้
  • แล้วกลับไปสวดมนต์ และการขอขมาทางวัด ณ จุดบริการถวาย

  • ณ จุดสักการะสามารถเลือกนั่งได้ หากไม่สะดวกนั่งบนพื้น ทางวัดได้เตรียมเก้าอี้ไว้ด้านนอกไว้ให้แล้ว หรือจะนั่งข้างใน(นั่งพื้น)ก็ได้เช่นกัน
  • ทำจิตใจให้สงบและเริ่มสวดมนต์ขอขมาตามลำดับในกระดาษที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ จะมีทั้งหมด หน้า

  • เมื่อเสร็จแล้วก็นำดอกบัวลงหม้อภายในศาลาข้างหลวงพ่อกลอกฝิ่นแล้วใส่เงิน บาทในกระทะทองหน้าองค์พระ

  • เป็นการสิ้นสุดคำร้องขอการให้อภัย

วิธีเดินทางไปวัดสุทัศน์

สามารถนั่ง MRT มาลงสถานีสามยอดได้ ใช้ทางออกประตู เพื่อใช้บริการรถจักรยานยนต์ หรือเดินได้เช่นกัน

วัดสุทัศน์ เปิด-ปิด กี่โมง?

เปิดทุกวัน เวลา 0.00-.00 น